Brevet fra Helsedirektoratet omhandler blant annet følgende:

  • Støtte i helseberedskapsloven til mobilisering av ressurser
  • Dialog og samhandling regionalt om tilgjengelige personell- og materiell ressurser
  • Prioriteringer av kommunens ressurser
  • Bruk av offentlige ordninger for å skaffe ekstra personell
  • Finansielle, juridiske og faglig støttetiltak for kommunene

Hele brevet finner du her (pdf)