Hvis nasjonale myndigheter åpner opp for slik frivillig vaksine, kan det bli vanskelig for kommunene å si nei til enkeltindivider og det vil naturlig nok kreve en del tid og ressurser. Dette skal skje samtidig som tempoet i vaksinasjonsprogrammet trappes opp, og det skal avvikles ferie i alle de ordinære tjenestene.

Les hele brevet fra KS i brevet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).