- Takk for den jobben dere gjør i en svært krevende situasjon, sa statsråden til kommunene og fylkeskommunene i de digitale møtene. 

8. februar møtte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup statsforvalter, KS, fylkeskommuner og kommuner i Rogland og Vestland. Dagen etter fikk statsråden innspill fra Trøndelag, Møre og Romsdal, og Troms og Finnmark. Fredag 12. februar møtte Astrup statsforvalteren, KS, fylkeskommunen og kommuner i Nordland. 

Alle regioner peker på behovet for avklaring om når og hvordan kommunesektoren vil få kompensert for ekstra utgifter knyttet til koronapandemien. 

Rogaland og Vestland

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, tok opp at fylkeskommunene er klar med gryteklare prosjekter hvis midler kommer. Leder for KS Rogaland, Odd Stangeland, tok opp uro for økt arbeidsledighet særlig knyttet til ungt utenforskap, viktig at kommunene gis økonomisk mulighet for å bidra til utdanning og arbeid for sårbare grupper. Flere innspill fra styreleder i KS Vestland, Jostein Ljones: 

  • Langstidseffektene og virkningene koronarestriksjonene har på barn og unge sin psykiske helse. Spesialisthelsetjenesten og sykehus ser allerede en økning i antall henvendelser. 
  • Kommunene i Vestland har et godt samarbeid med både Statsforvaltaren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. En kombinasjon av nasjonale og regionale tiltak, og god kommunikasjon, har vært avgjørendee for å slå ned smitta og håndtere dette på ein god måte.

Trøndelag

Fylkesleder i KS Trøndelag, Ole Herman Sveian, påpekte overfor statsråden at forutsigbarhet når det gjelder tilgang på vaksiner er viktig for planleggingen og gjennomføringen fremover. Flere innspill fra KS Trøndelag:

  • Det er behov for en stram linje på innreisekontroll, karantene og utstrakt testing av de som kommer fra utlandet.
  • Når det gjelder kommuneøkonomi er det viktig å bruke kunnskapsgrunnlaget som utarbeides, vi må regne med langsiktig økonomisk virkning av pandemien - også for kommunene og fylkeskommunene.

Nordland

Det er krevende å få tilstrekkelig arbeidskraft for å holde hjulene i gang i næringslivet. I Nordland er det særlig stor bekymring knyttet til fiskerinæringen. Statsråden fikk også følgende innspill fra fylket:

  • Regjeringen bør vurdere om fylkeskommunen skal anerkjennes som en samfunnkritisk funksjon. 
  • Tannlegehelsetjenesten er spesielt utsatt for smitte, og at regjeringen bør vurdere om tannleger bør komme lenger frem i vaksinasjonskøen.
  • Det bør ikke innføres flere tiltak mot koronasmitte enn nødvendig, og staten bør også være sparsommelige med å gjennomføre tilsyn i denne perioden. 
  • Reduksjon i arbeidsgiveravgiften er et godt og treffsikkert tiltak, som bør videreføres. 

Troms og Finnmark 

I møtet med statsråden 9. februar var spesielt grensekommunene i Finnmark opptatt av behov for testing. Og hele regionen er avhengig av at helsepersonell får anledning til å krysse grensene. Flere innspill fra fylket: 

  • Mottaksplikt for fartøy krever beredskap og er belastende ved utbrudd på utenlandske fartøy (Tromsø).
  • Statlige rapporteringskrav er belastende.