– Dette blir en annerledes påske, og for mange blir det en tøffere tid. Foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner mens andre tar fri, skal være trygge på at barna deres tas vare på.  Andre barn som har det vanskelig skal også vite at de kan få støtte utenfor hjemmet. Derfor oppfordrer vi barnehager og skoler til å holde åpent i påsken der det er behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. 

Hun, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og helse- og omsorgsminister Bent Høie går nå sammen med organisasjonene KS, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Fellesorganisasjonen om en felles oppfordring til barnehage- og skoleeiere.

Behovet for påskeåpne tilbud forventes å variere mellom kommunene. Beslutninger om hvilke barnehager og skoler som skal ha åpent må fattes lokalt. Skoleeiere og barnehageeiere oppfordres til å finner gode løsninger som er tilpasset lokale forhold.

KS legger til grunn at oppfordringen om å ha et tilbud til barn og unge i påsken gjelder et tilsyns- og omsorgstilbud i kommunal regi, og ikke et fylkeskommunalt skoletilbud. Dette følger blant annet av følgende formulering i erklæringen; «Det tenkes særlig på småbarn, dvs. barn i barnehagealder og småskolen, men det vil også kunne være eldre barn og unge med behov for omsorgstilbud.»

Lenkeblokk Icon Les hele pressemelding her Lenkeblokk Icon Felleserklæring fra partene Lenkeblokk Icon Partenes anbefaling av sentrale momenter som må hensyntas Lenkeblokk Icon Veiledning om tilbud