Denne artikkelen er oppdatert 8. mai etter at det ble besluttet å åpne skolene igjen.

Grunnreglene

Folkehelseinstituttet understreket de tre grunnreglene for smittevern:

  • Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO. Dette gjelder både elever, ansatte og foreldre
  • God hånd- og hostehygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

Veilederne om smittevern er en «gullstandard» som skal etterstrebes. I skole- og SFO-hverdagen må det tas små og store avgjørelser om hvordan grunnreglene kan praktiseres. Det er smitte i samfunnet og vi må regne med at folk blir smittet. Smittevernreglene skal bidra til å redusere risikoen for smitte og sykdom.  

Noen konkrete problemstillinger

Mange spørsmål dreide seg om hvorfor elevene skal deles inn i kohorter. Smitteveilederen gir to begrunnelser for inndelingen og reglene om hvordan kohorter kan samhandle osv.: Kohortene skal bidra til smittebegrensning ved at færre personer har nærkontakt med hverandre og for å gjøre det enklere å spore eventuell smitte. 

Flere spørsmål dreide seg om elever med foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Lenke til hva som er samfunnskritiske funksjoner og viktige samfunnsfunksjoner finnes i artikkelen «Informasjon om gjenåpning av skolene». Se nedenfor. Når det gjelder forsyningssikkerhet, omfattes personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten.

Noen spørsmål dreide seg om PPTs arbeid med sakkyndige vurderinger og kontakt med elever og foreldre. Her gjelder i første omgang de tre grunnreglene. Midlertidig forskrift om tilpasningen i opplæringsloven § 3.b) gir føringer for når kommunen og fylkeskommunen kan avvike fra reglene om sakkyndig vurdering før enkeltvedtak om spesialundervisning. For mer informasjon om dette avviket og om gjennomføring av spesialundervisning inneværende skoleår, vises det til artikkelen «Informasjon om gjenåpning av skolene». Les mer i denne artikkelen med lenker til midlertidige forskrifter, smittevernveiledere og andre sentrale dokumenter.

KS fikk også spørsmål om hva man skal gjøre med lærere som tilhører grupper med økt risiko for alvorlig forløp av Cocid-19-sykdom. Les mer om i det KS tidligere har lagt ut om temaet her (se under spørsmålet i lenka): «Tilrettelegging for helsepersonell og andre arbeidstakere som er gravide eller i risikogruppene».