Disse gir kommunene mer fleksibilitet i sammensetning av grupper (kohorter) enn i foregående utgaver og flere eksempler på hvordan man kan gjøre lokale tilpasninger. Samtidig gis det tydelige råd om hvordan smittevern skal ivaretas.

Se smitteveilederne og veiledningsmateriellet her på Utdanningsdirektoratets nettsider.