Kommunene strekker seg langt for å sikre en trygg og god åpning av skolene.
Styreleder Bjørn Arild Gram

Det er lansert én smitteveileder for grunnskole, og én for ungdomsskole og videregående skole. Disse er viktige for kommunenes planlegging av skoleåpningen.

Hovedelementene i veilederne er at syke personer ikke skal møte på skolen, og at det må sikres god hygiene og redusert kontakthyppighet. 

Veilederne innebærer blant annet anbefaling om gruppeinndeling basert på lærernormen for grunnskolen.

- Kommunene strekker seg langt for å sikre en trygg og god åpning av skolene. Dette krever en del omorganisering av skolehverdagen, sier Gram.

Det er utarbeidet støttemateriell for kommunenes arbeid med oppfølg av veilederne.

KS er i tett dialog med kommunene om oppfølging av veilederne, og vil formidle deres erfaringer i møte med sentrale myndigheter.

Lenkeblokk Icon Se smittevernveiledere og støttemateriell for skoler (udir.no)