KS mener at det er blitt gjort en stor innsats fra skoler og lærere for raskt å legge til rette for fjernundervisning. Driften på digitale læringsplattformer er blitt noe mer stabil de siste dagene, men fortsatt er det enkelte utfordringer på dette området.

Forslag til regelverksendringer kommer

På onsdagens møte med statsråden tok KS opp situasjonen for læringer og yrkesfagelever som mister praksis.
- Mange lærlinger i private virksomheter blir permittert, og står i fare for å miste læreplass. Mange fagprøver blir også nå utsatt, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

KS følger opp møtet med konkrete forslag til regelverksendringer og økonomiske tiltak som gjør det lettere for fylkeskommunene å bidra til at flest mulig lærlinger kan gjennomføre sine opplæringsløp.

Fravær

Statsråden responderte også positivt på KS sitt ønske om å gi skolene anledning til å føre fravær, selv om dette ikke teller med i fraværsgrensen. Dette er et viktig verktøy for å sikre en best mulig oppfølging av alle elever. Særlig i en situasjon der den vanlige skolestrukturen er erstattet med fjernundervisning som krever mer av den enkelte elev, er dette viktig, mener KS.

Stor innsats for utsatte barn og unge

Situasjonen for utsatte barn og unge ble diskutert på møtet med kunnskaps- og integreringsministeren.
- Kommunene gjør en stor innsats med å ivareta utsatte barn, En forlenget varighet av stengningen, gjør situasjonen mer krevende for flere barn og vil øke presset på dette tilbudet, sier styreleder Gram.

Statsråden sa også at det skal utarbeides en veileder for oppfølging av sårbare barn, og KS vil spille inn forslag som sikrer at kommunene deltar i dette arbeidet. 

Kulturskolene

KS er svært fornøyd med at kompensasjon til kommunesektoren for bortfall av foreldreinntekter i skole og barnehage kom på plass.
- Men vil peke på at også kulturskolene rammes av bortfall av brukerinntekter, som bør kompenseres i henhold til Stortingets prinsippvedtak om en rimelig kompensasjon til kommunesektoren, sier Bjørn Arild Gram.