Kunnskapsdepartementet besluttet 25. mars at skriftlig eksamen for elever i videregående opplæring og eksamen i ungdomskolen skulle avlyses. I dag er det kunngjort at også muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for elever er avlyst.

Privatisteksamen skal gjennomføres, noe som blant annet er viktig for elever som mangler vitnemål for å komme videre i sitt utdanningsløp. Det er utarbeidet smitteveiledere for hvordan eksamen kan gjennomføres.

- Med denne beslutningen kan fylkene nå konsentrere seg om å gi god undervisning til elevene og om å avvikle privatisteksamen, sier Gram.

KS er sammen med representanter for fylker og kommuner i tett dialog med regjeringen og departementet om hvordan vi kan løse de utfordringene smitteutbruddet har ført til, blant annet på utdanningsområdet.

- Vi er glade for at vi har fått gjennomslag i denne saken, og at det er tatt en beslutning til beste for elever, ansatte og fylker, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Se pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet (regjeringen.no)