Unntaket er nytt for barnehage- og skolesektoren, og gjelder for hele 2022, mens unntaket er forlenget for helse- og omsorgssektoren. Studenter som har jobbet i denne sektoren har vært omfattet av unntaket fra 1. mars 2020.

Studentene må dokumentere arbeidet

De studentene som tjener over inntektsgrensen, får beskjed fra Lånekassen om det. For å ikke få mindre stipend, må de sende lønnslipper til Lånekassen. Lønnsslippene må vise at arbeidsstedet er i enten helse- og omsorgssektor eller barnehage- og skolesektor, og hvor mye studenten har tjent i perioden. Merk at studentene ikke skal sende dokumentasjon for arbeid i 2022 før i 2023.

Bakgrunnsinformasjon om lån og stipend

Heltidsstudenter som mottar lån og stipend fra Lånekassen mottar hele dette beløpet som lån. Inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend hvis studenten består eksamenene sine, gjennomfører en utdanningsgrad, bor borte fra foreldrene og har inntekt og formue under en viss grense. Hvis studenten tjener over denne grensen, forblir vanligvis en større del av summen lån. Det er denne regelen det blir gjort et unntak fra i 2022.

Inntektsgrensene for 2022 er 199 591 for studenter som mottar støtte i mer enn syv måneder, og 498 977 for de som mottar støtte i syv måneder eller kortere.