Tallene viser hvor viktig god informasjon er for å skape trygghet.

Bjørn Arild Gram

- Kommuner og skoler har gjort en formidabel jobb i denne krevende perioden. Tallene viser hvor viktig god informasjon er for å skape trygghet. Her har kommunene gjort jobben, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Han understreker at det er viktig å jobbe systematisk videre for at alle skal føle trygghet.

Generelt i befolkningen har også folk flest høy tillit til informasjonen fra kommunen. 

Undersøkelsen har pågått siden 20. april og viser en økende positiv holdning til å sende barna til skole og barnehage. Av de 5000 spurte oppgir over 75 prosent at de har fått informasjon om smitteverntiltak og over åtte av ti opplever at informasjonen er god nok til at det oppleves trygt å sende barna til skole og barnehage. Jo lenger tid som er gått etter at skoler og barnehager åpnet forsiktig 20. april til nå, svarer stadig flere at de har fått informasjon og at denne gjør dem betrygget.

Barnehageforeldre er gjennomgående mer trygge enn foreldre til skolebarn, men forskjellene er svært små.

Høy tillit til kommunen

Fra 13. mars til slutten av mai er 31000 nordmenn spurt om tillit til informasjonen om koronapandemien som kommer fra egen kommune. For hele perioden svarer 72 prosent at de har tillit til informasjonen som kommer via egen kommune. Tilliten var høyest rundt månedsskiftet mars/april og de første ukene i april. Kvinner oppgir noe høyere tillit til informasjonen enn menn.

Undersøkelsen er fortatt av Opinion for KS og er en del av norsk koronamonitor.