Mange fastleger melder om redusert omsetning grunnet endringer i pasientkontakten. Eksisterende takstsystem dekker ikke godt nok de endrede arbeidsformene på legekontorene. Legeforeningen og KS har tatt opp denne bekymringen med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har nå fått en bekreftelse fra Helse- og omsorgsdepartementet at det kommer tiltak før påske. Det planlegges tilpasninger i takstsystemet som vil bedre fastlegenes inntjening og på den måte sikre driften av legekontorene.  

Når det gjelder leger som må i karantene eller isolasjon, har Legeforeningen og KS allerede anbefalt en kompensasjonsordning. Det er også gitt anbefalinger om kompensasjon for arbeid i smittevernklinikker. 

Les mer om anbefalingene i denne artikkelen: 

Lenkeblokk Icon Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under koronapandemien