Dette omfatter næringsdrivende fysioterapeuter og manuellterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Vedtaket skal bidra til å stoppe spredning av koronaviruset. Vedtaket gjelder fra 16. mars til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Kommunen må sørge for at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel være pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Her finner du Helsedirektoratets brev av 15. mars 2020 "Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet"