Vi ber om at ASD vurderer mulighetene for å gjøre eventuelt nødvendige forskriftsendringer slik at deltids brann- og redningspersonell uavkortet kan beholde godtgjøringen for det ekstra samfunnsoppdraget de har påtatt seg.

Det er en reell fare for at deltidsansatte nå sier opp sine stillinger i brann- og redningstjenesten slik at på den lokale beredskapen utenfor de store byene svekkes.

Lenkeblokk Icon Brev til ASD om permittering og dagpenger for deltidsbrannkonstabler

Les også artikkelen (om løsning): Avklaring om brannmenn på dagpenger