Som en følge av koronapandemien ble det bestemt at alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

KS ber regjeringen også vurdere om også pensjonert personell i skoler og barnehager kan omfattes av unntaket. KS sendte 2. desember brev til Arbeids- og velferdsdepartementet om saken.

- Driftssituasjonen i skoler og barnehager er for tiden svært presset på grunn av høyt sykefravær. I ytterste konsekvens må skoler og barnehager holde stengt. Vi mener derfor regjeringen raskt bør vurdere å utvide unntaksregelen for pensjoniser i helsesektoren til å gjelde også for skoler og barnehager. Det vil være et viktig tiltak å sikre en forsvarlig bemanning i skoler og barnehager, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Helgesen mener det er en god beslutning at regjeringen nå har foreslått å forlenge ordningen som gjelder for pensjonert helsepersonell frem til juli 2022, slik at de kan bistå helse- og omsorgstjenesten.

- Det vil bidra til å gjøre det lettere å få mobilisert nødvendig, kvalifisert personell i helsetjenestene i kommunene. Vi står nå i en situasjon med stort press på tjenestene også etter nyttår, men vi må ikke glemme at dette også gjelder skoler og barnehager, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.