Mange kommuner har benyttet seg av pensjonert personell for å ivareta det ekstraordinære personellbehovet som har oppstått som følge av covid-19 pandemien. Tiltaket er nå forlenget frem til 1. juli 2022.

Partene i KS-området er enige om at tilsvarende endringer, som gjennomføres i pensjonsordningene i Staten i forbindelse med utbrudd av korona-pandemien (COVID 19), gjøres gjeldende i KS-området på samme vilkår og for samme tidsbegrensede periode.

Her kan du lese egen artikkel om tiltaket