KS støtter intensjonen om å videreutvikle de eksisterende ungdomsreaksjonene og innføre mer effektive virkemidler for å forebygge ny kriminalitet blant ungdom. Departementets forslag vil imidlertid ha både organisatoriske og økonomiske konsekvenser for kommunenes arbeid, enten det dreier seg om barnevern, helse, eller utdanning. I departementets forslag er disse konsekvensene ikke utredet.

Lenkeblokk Icon Last ned hele høringssvaret (pdf)