Videreutdanning på fagskole
Foto: Guri Moen Lajord

Videreutdanning på fagskole

​Fagskole er videreutdanning for de som har yrkesrettet utdanning fra videregående skole. For helsefagarbeidere finnes det mange ulike fagskoletilbud. De fleste er gratis for studenten, de tilbys som regel som deltidsutdanning og kan kombineres med jobb.

​Offentlig godkjent fagskoleutdanning - gratis for studenten
Det finnes mange typer fagskole. Noen er offentlig godkjente. Det betyr at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har vurdert og godkjent kvaliteten på fagskoletilbudene.

Her finner du oversikt over offentlig godkjent fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag

Velger du offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag, skal ikke selve utdanningen koste deg noe, for disse utdanningene mottar offentlig finansiering via fylkeskommunen.

Det finnes mange ulike fagskoletilbud innen helse- og sosialfag:

 • Barsel- og barnepleie
 • Eldreomsorg
 • Administrasjon
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Psykisk helsearbeid
 • Rehabilitering
 • Veiledning
 • Tverrfaglig miljøarbeid
 • Miljøarbeid innen rus
 • Spesialrenhold i helsetjenesten
 • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse

Kombiner jobb og fagskole
Fagskoleutdanningene bygger på grunnutdanning fra videregående opplæring og tilsvarende realkompetanse. Utdanningene er mellom 6 og 24 måneder. De fleste tas på deltid og kan kombineres med jobb. Noen er nettbaserte.

Offentlig godkjenning
NOKUT er et statlig uavhengig organ som har ansvar for utvikling av og tilsyn med høyere utdanning og godkjenning av fagskoleutdanning. Bare utdanningstilbud godkjent av NOKUT kan søke om offentlig finansiering.
Informasjon om NOKUT, fagskoleloven og offentlig godkjenning av fagskoleutdanning finner du her.