Sted: SALT, Langkaia 1, Oslo

Utenforskapets pris -verdien av å forebygge

PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 07. mai 2019 kl. 09.00 - 12.00

Sted: SALT, Langkaia 1, Oslo

Region: Oslo

Det koster mer å reparere enn å forebygge. Både for enkeltmennesket og for samfunnet rundt. Da må vi forebygge, og på andre måter enn vi gjør i dag. Men hvordan går vi fra ord til handling? Bli med når vi lanserer Utenfor-regnskapet 7. mai! Utenfor-regnskapet viser hva vi kan spare ved å forebygge. Vi har store navn på scenen - personer som vil røske tak i inngrodde og kanskje litt forslitte ideer om hva vi mennesker bør kunne og være.

Leo kommer - kommer du?

Med oss har vi Leo Ajkic, et av Norges aller heteste navn for øyeblikket. Gjennom NRK-serien Uro har han vist frem og lyttet til folks bekymringer for fremtiden - for hva ensomhet og et enormt press på velferdsstaten kan gjøre med oss og med samfunnet. Nå deler han sine tanker, tegner et bredt bilde av utenforskapets omfang og stiller det betimelige spørsmålet: Hva hindrer oss i å forebygge mer?

 

David Adampour er Rema-kjøpmannen som har ansatt tidligere medelever fra spesialklassen i butikken sin, og som ser verdifull erfaring der andre ser mangler. «Det er ikke alltid så mye som skal til for å skape forandring. Men for mange ser etter det perfekte, samtidig som stadig flere sliter med å passe inn», har Adampour uttalt. Hvordan tenker vi nytt om hva kompetanse kan være, for å utnytte de ressursene folk faktisk har? Adampour utfordrer våre ideer om hva som er verdifull kompetanse i arbeidslivet.

 

«Vi har ikke noe annet valg enn å lykkes», sier Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land kommune. Samtidig står han midt i kampen om knappe ressurser, om prioriteringer mellom den daglige driften og de langsiktige investeringene. Hvordan bruke penger på noe som ikke gir resultater før om 15 år når sykehjemmet forfaller og barneskolens kapasitet er sprengt, her og nå?

 

Tiltak som koster lite i dag, kan spare fellesskapet for enorme summer på sikt. For tro det eller ei – penger brukt, er penger spart. Og den innsatsen vi gjør i dag, kan redde fremtiden. Tenk litt på det.

 

Program for dagen

09:00 Velkommen ved møteleder Kjell Erik Saure, KS

09:03 Leo Ajkic

09:30 Kaffepause

09:40 Arne Skogsbakken, rådmann i Søndre Land kommune

10:00 David Adampour, kjøpmann og årets Osloborger 2018

10:20 Rap med ungdom fra musikkverkstedet til Boss Castro (DJ) - Rishi Thapar - Leo Hutchinson Waagbø - Benjamin Eldric (Adonis)

10:30 Pause

Utenfor-regnskapet

10:45 Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

11:00 Kristian Roksvaag, prosjektleder Rambøll

11:25 Samtale mellom styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, statssekretær i KMD, Paul Chaffey og rådmann i Eigersund, Gro Anita Trøan

12:00 Avslutning og lunsj på veien hjem!

 

KONTAKT