Sted: Scandic hotell Alta

Troms og Finnmark: HR nettverk

KS Nord-Norge

Praktisk informasjon

Tid: 15. februar 2022 kl. 00.00 - 12.00

Sted: Scandic hotell Alta

Region: KS Nord-Norge

Samling for personalledere. Mer info. kommer

KONTAKT