Sted: Scandic Solli Hotel, Oslo

Buskerud: Møte i Fylkesstyret

KS Buskerud, Telemark, Vestfold

Praktisk informasjon

Tid: 25. april 2019 kl. 16.00 - 19.00

Sted: Scandic Solli Hotel, Oslo

Region: KS Buskerud, Telemark, Vestfold

Møte for medlemmer av Fylkesstyret KS Buskerud. Dette møtet erstatter møtet som var berammet 15. mars

Sakspapirer sendes medlemmene en uke i forkant av møtet.

Møtet avholdes i forbindelse med felles seminar for fylkesstyrene Akershus, Buskerud og Østfold 25.-26. april

KONTAKT