Sted: Scandic Hell, Stjørdal

UTSATT 3. samling - Læringsnettverk psykisk helse og rus

KS Trøndelag

Praktisk informasjon

Fra: 26. mai 2020 kl. 00.00

Til: 27. mai 2020 kl. 00.00

Sted: Scandic Hell, Stjørdal

Region: KS Trøndelag

3. samling i Læringsnettverket for psykisk helse og rus i Trøndelag er utsatt.

Nye datoer er 2.-3. november.

Sett av dagene, mer informasjon kommer!

KONTAKT