Til hovedinnhold

Arbeidsliv

Nav/sosiale tjenester

Velferd

Du må faktisk jobbe på NAV, for å skjønne hvordan du skal gå på NAV.

Følgeforskning av prosjektet "Best på aktivitetsplikt". Formålet er å utforske og utprøve en modell for brukermedvirkning, samt systematisere erfaringer fra utprøvingen. Modellen er utprøvd i Gjøvikregionen. 

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:214041

Utførende miljø: Høgskolen i Innlandet (HINN)

Ferdigstilt: 2023

I prosjektet identifiseres tre hovedtyper av effekter som er oppnådd med brukermedvirkning og
samskaping:

  1. Den første kan knyttes til å skape kanaler som legger til rette for medvirkning fra sårbare
    brukergrupper. Etableringen av ressursgruppa i dette prosjektet kan f.eks. forstås som en slik
    supplerende kanal.
  2. Den andre hovedtypen av positive effekter er knyttet til betydningen av brukernes stemmefor utvikling av tjenestene. Her viser resultatene seg gjennom en ny modell for brukermedvirkning som gir anledning til å fokusere på spesifikke utfordringer og konkrete tjenesteområder, slik som aktivitetsplikten i dette prosjektet.
  3. Den tredje hovedtypen av effekter er knyttet til den positive påvirkningen medvirkning ogdeltagelse har hatt for den enkelte brukeren. Ved å skape trygghet og mestring gjennomrelasjonsbygging over tid, har en evnet å skape en likeverdig arena og et fellesskap.Brukermedvirkerne opplever stolthet, økt selvtillit, mestringsfølelse, personlig trygghet og følelsen av å ha verdi.

KONTAKT