Til hovedinnhold

Innovasjon

Bruk av tjenestedesign i kommunale innovasjonsprosesser

Prosjektet skal resultere i en idekatalog om hvordan kommuner kan ta i bruk tjenestedesign og samskapning i kommunale innovasjonsprosesser.
Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:144018

Utførende miljø: Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo

Ferdigstilt: 2015

'Tid for tjenestedesign?' er en visuell og lettlest innføring i prinsipper for tjenestedesign og samskaping.

Innføringen gir eksempler på når tjenestedesign kan være aktuelt for en kommune, hva som kreves og hvilken verdi som skapes gjennom slike prosjekter. I dokumentet beskrives ti prosjekter hvor kommuner har benyttet seg av tjenestedesign. Det er i utvalget av disse prosjektene tatt høyde for variasjonen i forskjellige kommuners innovasjonskompetanse og erfaring med brukermedvirkning.

'Tid for tjenestedesign?' inkluderer en øvelse i å arbeide med brukerreiser, hvor beskrivelse og maler er inkludert. Øvelsen gir praktisk erfaring for å komme i gang med nye prosjekter hvor brukerens behov står sentralt. Det er også utarbeidet en Powerpoint-presentasjon, som kort presenterer prinsippene for tjenestedesign og samskaping, eksemplene og øvelsen. Dette senker terskelen for å kunne dele kunnskap med kollegaer og ledelse.

Publikasjonen kommer ut av et samarbeid mellom KS, forskningsmiljøet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og flere ledende tjenestedesignbyråer.

KONTAKT