Partnerskapsløftet

Lenkeblokk Icon Les mer om partnerskapsløftet

Nav er ikke bare NAV

Det er ikke alle som vet at kommunens NAV-kontor er drevet i et partnerskap mellom stat og kommune. For kommune og stat er det viktig at vi har felles kunnskap og eierskap til NAV-kontoret i kommunen, og at vi sammen har ansvar for at innbyggeren får de tjenester som de har behov for. 

Partnerskapsløftet

KS har startet utviklingsarbeidet Partnerskapsløftet. I dette arbeidet skal vi utforske hvordan vi får et godt samarbeid mellom stat og kommune og utnytter mulighetsrommet i partnerskapet.  Målet er å jobbe sammen mot utenforskap og skape gode levevilkår i hver enkelt kommune. 

Som ledd i utviklingsarbeidet forklarer vi i dette webinaret hva NAV-partnerskapet er, hvorfor vi har det, og vi gir eksempel på hvordan partnerskapet utøves i praksis.

Se webinaret her fra 1. desember kl 09.00:

I webinaret møter du:

Hans Christian Holte, NAV-direktør
Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i NAV
Helge Eide, områdedirektør, KS
Anne C. Apneseth, leder NAV Skien
Karin Gundersen Finnerud, kommunedirektør Skien kommune
Terje Tønnessen, fylkesdirektør NAV Vestfold og Telemark