Høsten 2017 inviterte KS regjeringen til å innlede et samarbeid om nye løsninger for inkludering av personer som står utenfor arbeidslivet. Workshopen 12. mars markerte starten på et tettere samarbeid mellom stat og kommune, og dannet et godt utgangspunkt for det videre arbeidet.

Kommunene har fortrinn

- Unge mennesker som står utenfor arbeidslivet er ikke en homogen gruppe, men individer med ulik bakgrunn og behov. En ungdom som har droppet ut av videregående skole vil ha et ganske annet utgangspunkt enn en nyankommet flyktning eller en person med funksjonsnedsettelser. Ulike helsemessige utfordringer er en sentral del av utfordringsbildet for mange. Felles for alle er imidlertid at de har mange år foran seg i arbeidslivet, og at manglende deltakelse ofte sammenfaller med et behov for kvalifisering og opplæring. Både av hensyn til den enkelte og samfunnet vil det derfor være svært lønnsomt å få flere i arbeid, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Regjeringens varslede inkluderingsdugnad gjør dette arbeidet høyaktuelt for kommunene.

- Vi mener at kommunene, gjennom sine mange roller, har noen unike fortrinn som kan utnyttes bedre for å nå målet om flere unge i arbeidslivet. Kommunene både kan og vil spille en større rolle for inkludering i arbeidslivet.

Hvordan få flere inn?

Hvorfor blir så mange unge mennesker stående utenfor arbeidslivet, og hvilke nøkler har vi for å lykkes med å få flere inn?

Dette var hovedspørsmålet de 40 deltakerne fra kommuner og fylkeskommuner ble utfordret til å foreslå løsninger på. Utvalgte rådmenn, kommunalsjefer, NAV-ledere og andre erfarne medarbeidere fra små og store kommuner og fylkeskommuner bidro aktivt med sine unike erfaringer og perspektiver på denne tematikken. Deltakerne jobbet sammen i grupper, der de kom med konkrete forslag til hvordan vi skal løse utfordringene med unge utenfor arbeidslivet.

Til stede var også representanter for flere departementer og andre statlige etater, som aktivt lyttende deltakere. Gjennom å tenke fritt og på tvers av etablerte strukturer - og ut fra deltakernes solide erfaringsgrunnlag og ulike ståsted, ønsket KS og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) med dette å få fram forslag til løsninger på en helt sentral samfunnsutfordring.

- Jeg vil si tusen takk til alle som har bidratt, sa direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø da han oppsummerte dagen. 

- Enorm vilje til å finne en løsning

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, var veldig fornøyd med workshopen.

- Jeg vil si tusen takk til alle sammen som har bidratt! Denne dagen har vist at det er en enorm vilje til å finne en løsning på de utfordringene vi står ovenfor, med unge som står utenfor. Vi ser at det å sette seg ned rundt et bord sammen med andre mennesker med ulik bakgrunn og kunnskap, det skaper ny energi og nye muligheter. Regjeringen har varslet en inkluderingsdugnad. Det betyr at alle må bidra og det er ingen som sitter med fasiten alene.

- I løpet av dagen kom det opp mange interessante forslag som KS og departementet skal systematisere og bearbeide i fellesskap. En tydelig tilbakemelding var at det det må satses enda mer på kompetanse og tilpassede opplæringsløp, tverrfaglig samarbeid mellom forvaltningsnivåene, og tett individuell oppfølging av denne gruppen.