Og her kan du se flere filmer om hva ulike kommuner gjør for å skape en enda bedre sosialtjeneste!

 

Hamar om digitalisering

På Hamar har NAV digitalisert sine tjenester i stor grad

Øvre Eiker om å jobbe tverrfaglig

I Øvre Eiker er NAV opptatt av å jobbe tett og tverrfaglig – og gå inkludere ungdommen. For de er fremtiden

Øvre Eiker om ulike instanser, felles mål

I NAV Øvre Eiker jobber ulike faginstanser med felles mål for øyet 

Rælingen om å kjenne hverandre

Rælingen: Å kjenne hverandres tjenesteområder, er en viktig forutsening for å oppnå suksess

Ås om brukermedvirkning 

Ås kommune tar brukermedvirkning på alvor