Les også

Lenkeblokk Icon Les mer om prosjektet i Gjøvikregionen

Rapporten «Du må faktisk jobbe på NAV, for å skjønne hvordan du skal gå på NAV. En følgeforskning av prosjektet «Best på aktivitetsplikt» i Gjøvikregionen» presenteres 7. desember kl. 10-11 på et webinar.  Det er gratis og ingen påmelding. 

Lenkeblokk Icon Les rapporten her

God brukermedvirkning kan bidra til å utvikle NAVs tjenestetilbud. I dette prosjektet har man sett særskilt på aktivitetsplikt til unge sosialhjelpsmottaker i nært samarbeid med brukere. Brukermedvirkerne i prosjektet fremhever særlig betydningen av å kunne påvirke systemet, og være til nytte for andre, ved å gjøre sin stemme hørt.

7. desember møter du forskerne bak rapporten, representanter fra NAV Gjøvik, brukermedvirkere og KS.