Gå direkte til påmelding

Konferansen er en viktig møteplass for eiere og forvaltere som bygger, vedlikeholder og stiller boliger til rådighet i kommunene, men alle med ansvar, oppgaver og interesse innen feltet, både lokalt og nasjonalt, inviteres til å delta.

Se hele programmet

Aktuelle tema:

Digitalisering og velferdsteknologi
Regjeringens strategi for sosial boligpolitikk
Nytt fra Husbanken og Husleietvistutvalget
Eget hjem i stedet for sykehjem? - JUSS i et HMS-perspektiv
Hvordan samhandle for å sikre at leietaker får tildelt egnet bolig?
Tjenesteoppfølging og MVA-kompensasjon
Full kontroll med NKFs digitale verktøy for samhandling
Fremskaffelse av boliger til rusavhengige
Erfaringer før og etter en brann: Åpenhet kan redde liv
Samhandling på tvers av fagområder og etater – Hvordan få det til?

Se alt om konferansen

Målgruppe

Bomiljøkoordinatorer, Boligsjefer, -forvaltere og -konsulenter, Bygg- og eiendomssjefer, Forvalter bomiljø, Driftsledere, Politikere, NAV og andre interesserte