SvarUt

SvarUt tjenesten er en sektoruavhengig skybasert fellesløsning som ligger i FIKS plattformen.

SvarUt tjenesten (mars 2017) benyttes av 350 kommuner, 20 statlige virksomheter og en rekke IKS’er. Hovedfunksjonen i SvarUt tjenesten er å formidle informasjon mellom avsender og mottaker. SvarUt tar ansvar for å formidle avsenders forsendelse via den kanalen mottaker har valgt. Noen av komponenten i løsningen er utviklet og eies av KS, andre er koblet inn i løsningen.

 

SvarUt-tjenesten benytter følgende nasjonale komponenter

  • ID-porten (Difi) (forsendelse via sikre kanaler)
  • Altinn (Brønnøysundregistrene)
  • Digital postkasse til innbyggere (Difi)
  • Kontakt- og reservasjonsregisteret (Difi)
  • Oppslag for digital adresse
    • Det sentrale folkeregisteret (Skatteetaten)
    • Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

FIKS

Se innhold