Arbeidsliv i skolen

Arbeidsliv i skolen

KS vil arbeide for større kontaktflate mellom arbeidsliv og skole, og øke barns og unges kunnskap om de spennende jobbmulighetene som finnes i kommunal sektor (KS’ eierstrategi).