En kommunes ledergruppe består hovedsakelig av rådmann og kommunalsjefer. En kommunalsjef er lederen av en sektor i kommunen, som for eksempel skolesjef eller sjef for helse/omsorgssektoren.

I 2016 utgjorde menn 45 prosent av de ansatte i kommunenes ledergruppe. Dette er en nedgang på åtte prosentpoeng siden 2009. 

I 2016 var det kommuner med mellom 3000 og 5000 innbyggere som hadde lavest andel menn i kommunens ledergruppe med 40 prosent i snitt. Kommuner med mer enn 35 000 innbyggere hadde i gjennomsnitt 56 prosent menn i kommunens ledergruppe.  

 Andelen menn i kommunens ledergruppe har siden 2009 sunket i alle kommunestørrelsesgrupper. 

Gjennomsnittlig andel menn i kommunens ledergruppe etter kommunestørrelse          
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kommuner med færre enn 3.000 innbyggere 54 50 50 50 49 46 46 45
Kommuner med 3.000 til 4.999 innbyggere 53 52 49 46 46 45 44 40
Kommuner med 5.000 til 10.999 innbyggere 53 53 52 51 48 48 45 44
Kommuner med 11.000 til 17.999 innbyggere 50 50 53 49 48 50 48 45
Kommuner med 18.000 til 34.999 innbyggere 54 55 50 50 51 49 49 46
Kommuner med mer enn 35.000 innbyggere 57 58 56 57 58 51 49 56