Tallene i tabellene er per 1. desember i aktuelt år.

I tabellhodet på tabellene er det tre ulike forklaringer som sier hvem statistikken omfatter:

1. KOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i kommuner.

2. FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i fylkeskommuner.

3. KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter ansatte i både kommuner og fylkeskommuner.

 

Heltid/deltid:

Tabell 1 Kjønn
Tabell 2a Sektor. Kommuner og fylkeskommuner
Tabell 2b Sektor. Kommuner
Tabell 2c Sektor. Fylkeskommuner
Tabell 3 Stillinger og deltidsstillinger. Per stillingskode
Tabell 4a Heltids- og deltidsansatte. Per stillingskode. Kvinner og menn
Tabell 4b Heltids- og deltidsansatte. Per stillingskode. Kvinner
Tabell 4c Heltids- og deltidsansatte. Per stillingskode. Menn
Tabell 5 Heltid-deltid i 2020 og 2021
Tabell 6 Alder og kjønn. For årene 2011 til 2021
Tabell 7a Andel heltidsansatte og -stillinger. Per kommune
Tabell 7b Andel heltidsansatte og -stillinger innen pleie og omsorg. Per kommune

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse:

Tabell 1 Utdanningsnivå
Tabell 2 Utdanningsnivå. Fordelt fylkesvis
Tabell 3a Stillingskode og aldersgruppe. Kvinner og menn
Tabell 3b

Stillingskode og aldersgruppe. Kvinner

Tabell 3c Stillingskode og aldersgruppe. Menn
Tabell 5 Alder og kjønn. For årene 2011 til 2021
Tabell 6a Aldersgruppe
Tabell 6b Aldersgruppe. Kommuner
Tabell 6c Aldersgruppe. Fylkeskommuner

 

Ansatte innen helse og omsorg i turnusstillinger:

Tabell 1 Per kommune
Tabell 2 Fordelt etter fylke
Tabell 3 Fordelt etter kommunestørrelse