Tallene i tabellene er per 1. desember i aktuelt år.

I tabellhodet på tabellene er det tre ulike forklaringer som sier hvem statistikken omfatter:

1. KOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i kommuner.

2. FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i fylkeskommuner.

3. KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter ansatte i både kommuner og fylkeskommuner.

Grunnlønn, månedsfortjeneste, tillegg, stillinger og årsverk

Tabell 1 Totalt for kommuner og fylkeskommuner
Tabell 2 Fylkesvis inndelt
Tabell 3 Per kommune
Tabell 4 Per fylkeskommune
Tabell 5 Etter tjenestestedsområde
Tabell 6 Etter kommunestørrelse
Tabell 7a Per stillingskode. Kvinner og menn
Tabell 7b

Per stillingskode. Kvinner

Tabell 7c Per stillingskode. Menn
Tabell 8a Etter kapittel i Hovedtariffavtalen. Kvinner og menn
Tabell 8b Etter kapittel i Hovedtariffavtalen. Kvinner
Tabell 8c Etter kapittel i Hovedtariffavtalen. Menn
Tabell 9a

Per kostra funksjonskode. Kommuner

Tabell 9b Per kostra funksjonskode. Fylkeskommuner
Tabell 10 Per utdanningskode
Tabell 12 Etter utdanningsnivå
Tabell 13a Etter grunnlønnsintervall. Kvinner og menn
Tabell 13b Etter grunnlønnsintervall. Kvinner
Tabell 13c Etter grunnlønnsintervall. Menn
Tabell 14 Kvinners lønn som andel av menns lønn
Tabell 15a Kvinners grunnlønn som andel av menns grunnlønn. 2011 til 2021
Tabell 15b Kvinners månedsfortjeneste som andel av menns månedsfortjeneste. 2011 til 2021
Tabell 16 Per heltid og deltid
Tabell 17a Grunnlønn etter aldersgrupper. 2011 til 2021
Tabell 17b Månedsfortjeneste etter aldersgrupper. 2011 til 2021
Tabell 18a Endring i grunnlønn etter aldersgrupper. 2011 til 2021
Tabell 18b Endring i månedsfortjeneste etter aldersgrupper. 2011 til 2021
Tabell 19a Endring i grunnlønn etter aldersgrupper. Akkumulert fra 2011 til 2021
Tabell 19b Endring i månedsfortjeneste etter aldersgrupper. Akkumulert fra 2011 til 2021
Tabell 20 Månedsfortjeneste som andel av grunnlønn. 2011 til 2021

 

Godtgjøring for ordførere

Tabell 1 Gjennomsnittlig godtgjøring
Tabell 2 Godtgjøring fra 2019 til 2020