KS har utarbeidet et regneark der du selv kan legge inn grunnlønn, så kommer beløpene i de andre feltene frem automatisk.

 Regnearket kan brukes for å beregne timelønn både for undervisningspersonell og annet personell.

Når det gjelder årsramme for undervisningspersonell finner en mer info om det i B-rundskriv 09-2014.

Modell for beregning av timelønn (Excel-format) - oppdatert 16. november 2020.