Program

10.00: Velkommen, introduksjon v/ styreleder Gunn Marit Helgesen

Deltema 1: Energikommisjonen

10.05: Energikommisjonens leder Lars Sørgard: Energikommisjonens mandat – hvilke dilemmaer ser vi?

10.35: Tore Morten Wetterhus, adm.dir Glittre Energi og medlem av Strømnettutvalget: Strømnettutvalgets viktigste anbefalinger og begrunnelser

11.00: Spørsmål og kommentarer fra deltakerne – dialog med innledere og kommisjon

12.15: Lunch

Deltema 2: Inntektssystemutvalget

13.00:   Introduksjon v/ administrerende direktør Lasse Hansen

13.05:   Inntektsystemutvalgets leder Marianne Haraldsvik: Utvalgets innstilling – hovedanbefalinger og begrunnelser

13.35:   Departementsråd Eivind Dale (Kommunal- og distriktsdepartementet): Refleksjoner om inntektssystemet som instrument for å finansiere kommunesektorens framtidige oppgaver.

14.05:   Spørsmål og kommentarer fra deltakerne – dialog med innledere og kommunesektorens medlemmer i inntektssystemutvalget

15.00: Slutt