Etter oppfordring fra rådmenn har KS, ved Sekretariat for Etter- og Videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS), utviklet et eget kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling for toppledere i kommuner og fylkeskommuner.

Plan- og bygningsloven setter krav til kommunenes planarbeid, plankrav og roller. Nasjonale forventninger gir føringer for planinnholdet. Regional og kommunal planstrategi skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden, og kommunens planer skal knyttes til økonomiplan og handlingsdel. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap. 

Kurset gir innsikt i og kunnskap om:

 • Plan- og bygningslovens krav til kommunenes planarbeid, plankrav og roller.
 • Nasjonale forventningers føringer for planinnholdet.
 • Regional- og kommunal planstrategi. Nye planstrategier skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap.
 • Sammenheng mellom samfunnsdel og økonomiplan.
 • Utbyggingsavtaler og offentlig-privat samarbeid.
 • Hvordan ny kommunestruktur kan endre rammebetingelser og påvirke planleggingen.

Deltakelse på kurset er forbeholdt rådmenn, administrasjonssjefer, fylkesrådmenn og byrådsdirektører.

Anbefalinger fra rådmenn:

«Kurset Samplan er veldig relevant for meg som rådmann og ny toppleder i kommunal sektor. Gjennom kurset har jeg fått nødvendig og viktig innsikt for å kunne utøve en aktiv lederrolle i planarbeidet, og jeg har fått kontakt med mange dyktige kolleger rundt om i landet som gir meg et utvidet læringsnettverk i sektoren». Øystein Johannessen, Sømna kommune.

«Samplan gir svært nyttig kunnskap og innsikt i sentrale kommunale planleggingsprosesser. I møte med kolleger formidles også interessante erfaringer. Kommunen er inne i en omfattende samfunnsutvikling og som rådmann er dette helt nødvendig kompetanse å ha med seg. Anbefales!» Erik Kjeldstadli, Bærum kommune.

«Som rådmann skal jeg ha et godt blikk knyttet til overordnet planlegging. Samplan har gitt meg viktig innsikt, og konkrete innspill, til det helt nødvendige samspill mellom lovverk, plan- og styringssystem. Muligheten til å kunne dele ”beste praksis” mellom gode kolleger har også hatt stor verdi for meg.» Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune.

«Jeg oppfordrer rådmenn til å delta på Samplan for å øke kompetanse om rådmannsrollen knyttet til helhetlige kommunale planleggingsprosesser. Alle kommuner er inne i en omfattende samfunnsutvikling som utfordrer kommuneorganisasjonene. Muligheten for faglig utvikling og erfaringsutvikling mellom gode kollegaer er svært verdifullt for å utvikle egen kommune.» Bente Larssen, Porsanger kommune og leder av rådmannsutvalget I KS.

Samlinger:

 • Samling 1: 6.-7. november, Scandic Lillestrøm
 • Samling 2: 15.-16. januar 2020
 • Samling 3: 22.-23. april 2020

Kostnader:

 • Deltakeravgiften er på kr 17.000,-.
 • Øvrige kostnader vil være knyttet til reise, opphold og kost.
 • Deltakeravgiften dekkes for alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune, etter søknad over KS' OU-midler.

Last ned søknadsskjema (word) her.