Les mer

Lenkeblokk Icon Samplan

Samplan er etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging og er rettet mot deg som har plan- og utviklingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, departementer, direktorater og statlige etater. Private planleggere og folkevalgte kan også søke. Deltakerne kan ta en valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som del av mastergrad i samfunnsplanlegging. Samlingene blir lagt rundt i Norge og det blir en feltperiode i Nord-Norge i mai-juni 2020.

Her finner du søknadsskjema.

Hvert år tar mellom 30 og 40 studenter Samplan. Til nå har ca. 1400 tatt kurset/studiet totalt. Her er noe av det de uttaler:

Samplan har gitt meg faglig vitamininnsprøytning og fantastiske opplevelser. Rådgiver Tim Christian Tomkins-Moseng, Nordland fylkeskommune

Nordre Land kommune sendte tre deltakere til Samplan i 2016/17. De mente det var en fordel å være flere fra samme kommune slik at plan- og utviklingskompetansen fikk et løft. De mente også at Samplan er særdeles lærerikt siden Samplan samler mange forskjellige kommuner og forvaltningsnivåer fra hele landet. Erfaringsutvekslingen gir inspirasjon og nyttig lærdom.

Samplan har gitt meg en unik mulighet til å se mitt eget planarbeid og rolle i forvaltningen i et helhetsperspektiv. Terje Birkrem Hovland, arkeolog og seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet

Kurset/studiet tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Hovedtemaer i 2019-2020 er:

  • Plan- og bygningsloven som styringsverktøy
  • Styringsutfordringer for planleggingen og planleggeren
  • Planleggingsmetoder og verktøy
  • Makt og roller i planleggingen
  • Innovasjon og samskaping
  • Planleggingen i et samfunnsperspektiv
  • Planteori
  • Metodikk for feltarbeid

Last ned oversikt over pensumslitteraturen.

Tidspunkt og steder for samlingene: (med forbehold om endringer):

1. periode:

8. - 13. september: Lillehammer
16. - 20. september: Gran

2. periode:

18. - 22. november: Bergen

3. periode:

9. - 13. mars: Trondheim

4. periode:

1. – 5. juni: Tromsø
5.- 9. juni: Feltarbeid i Nord-Norge
9. juni - 12. juni: Kirkenes

Deltakeravgiften er på 32.500 kr. Deltakere fra kommuner (unntatt Oslo) og fylkeskommuner kan søke om tilskudd i form av OU-midler fra KS.

Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg.

Her kan du laste ned brosjyren for kurset (pdf)