Samplan er etter- og videreutdanning for samfunnsplanlegging og er rettet mot deg som har plan- og utviklingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, statsforvalter, departementer, direktorater og statlige etater. Private planleggere og folkevalgte kan også søke.  Deltakerne kan ta en valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som del av mastergrad i samfunnsplanlegging. Samlingene blir lagt rundt i Norge og det blir en feltperiode i Nord-Norge i mai-juni 2022.

Hvert år deltar mellom 30 og 40 personer på Samplan og til nå har over 1500 tatt kurset/studiet. Her er noe av det de uttaler:

Lyngdal kommune: Linn Øysæd Gyland, folkehelsekoordinator. Jan Terje Ågedal, planarbeid og større investeringsprosjekter. Kristine S. Valborgland, kommunalsjef for Plan og Næring
«SAMPLAN har utvidet horisonten og gitt oss nye perspektiver. Vi har også fått et mer overordnet syn på samfunnsplanlegging. Vi hadde alle gjort det igjen og kan anbefale kurset på det sterkeste. Utrolig lærerikt og nyttig.»

Lars Erik Vindfallet Lauritsen, Master i areal- og eiendomsfag (jordskiftekandidat), NMBU Seniorrådgiver Statnett SF, avdeling eiendom og rettigheter.
«Når man kommer på SAMPLAN merker man fort at man er en del av en større helhet; man lærer teorier og metoder om medvirkning, å lage planstrategier ved bruk av kreative prosesser med andre fagfolk, og ikke minst oppdage at flere har de samme "planproblemer" som deg (med tilhørende gode diskusjoner om løsninger). SAMPLAN er mer enn bare det faglige i klasserommet. En reise til flere steder i landet for å se på samfunnsplanlegging i bredt spekter gjennom møte med kommuner, institusjoner, private aktører mv. På toppen kommer nye bekjentskaper med felles opplevelser som teater og fjellturer. En "fagfest" og opplevelse for livet!»

Kurset/studiet tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Hovedtemaer i 2021-2022 er:

  • Planleggingen i et samfunnsperspektiv
  • Bærekraft
  • Styringsutfordringer for planleggingen og planleggere
  • Makt og roller i planleggingen
  • Plan- bygningsloven som styringsverktøy
  • Planteori
  • Planleggingsmetoder og -verktøy
  • Innovasjon og samskaping
  • Lokale eksempler/befaring
  • Metodikk for feltarbeid

Tidspunkt og sted for samlinger: (Med forbehold om endringer)

1. periode 13. - 17. september: Hamar og 20. - 24. september: Gran på Hadeland
2. periode 22. - 26. november: Bergen
3. periode 14. - 18. mars: Trondheim
4. periode 23. - 27. mai: Tromsø 27. - 31. mai, feltarbeid i Nord Norge 31. mai og 1.- 3. juni: Nord-Norge

Kursavgift

Kursavgift for Samplan 2021-2022 er kr 35.000. Det gis en reduksjon på 20% for to eller flere deltakere fra samme arbeidsgiver. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold.

Søknadsfrist og opptak

15. mai 2021. Det tas opp 30 – 40 deltakere hvert år. Søkere må ha praksis fra planlegging eller annet relevant utviklingsarbeid. De må ha utdanning fra universitet, høgskole eller tilsvarende realkompetanse.

Lenkeblokk Icon Her finner du mer informasjon om kurset, søknadsskjema, m.m.

Kontakt

Sekretariatet for etter- og videreutdanning for samfunnsplanlegging SEVS i KS, på e-post: eva.faengsrud@ks.no