Samplan er etter- og videreutdanning for samfunnsplanlegging og er rettet mot deg som har plan- og utviklingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, departementer, direktorater og statlige etater. Private planleggere og folkevalgte kan også søke.  Deltakerne kan ta en valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som del av mastergrad i samfunnsplanlegging. Samlingene blir lagt rundt i Norge og det blir en feltperiode i Nord-Norge i mai-juni 2020.

Hvert år deltar mellom 30 og 40 personer på Samplan og til nå har over 1400 tatt kurset/studiet. Her er noe av det de uttaler:

- Samplan har gitt meg en faglig vitamininnsprøytning og fantastiske opplevelser, sier rådgiver Tim Christian Tomkins-Moseng i Nordland fylkeskommune.

Terje Birkrem Hovland, arkeolog, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet, viser til at Samplan har gitt han en unik mulighet til å se sitt eget planarbeid og sin egen rolle i forvaltningen i et helhetsperspektiv.

Vestland fylke sendte tre deltakere til Samplan i 2019/20. De mente det var en fordel å være flere fra samme arbeidsplass. At det gjorde det enklere å ta med seg det de lærte, gjorde det mulig å prøve ut teorien i praksis, og hevet den faglige diskusjonen på jobb.

Kurset/studiet tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Hovedtemaer i 2020-2021 er:

  • Planleggingen i et samfunnsperspektiv
  • Bærekraft
  • Styringsutfordringer for planleggingen og planleggere
  • Makt og roller i planleggingen
  • Plan- bygningsloven som styringsverktøy
  • Planteori
  • Planleggingsmetoder og -verktøy
  • Innovasjon og samskaping
  • Lokale eksempler/befaring
  • Metodikk for feltarbeid

Tidspunkt og steder for samlingene: (med forbehold om endringer)

1. periode

6. - 11. september : Lillehammer

14. - 18. september: Gran

2. periode

16. - 20. november: Bergen

3. periode

15. - 19. mars: Trondheim

4. periode

24. - 28. mai: Tromsø

28. - 31. mai: Feltarbeid i Nord-Norge

31. mai - 4. juni: Nord-Norge

Kursavgiften for Samplan er godkjent for OU-midler, etter opptak sender sekretariatet en felles søknad som gjelder alle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo). Det betyr at det ikke skal sendes søknader på OU-midlene.

Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg.