Les mer

Lenkeblokk Icon Dette er Samplan

Dette er det 48. Samplan som arrangeres i regi av Sekretariat for Etter- og Videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS). SEVS er et samarbeid mellom KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet og KS.

- Vi som arbeider med undervisning og forskning i samfunnsplanlegging har i alle år satt stor pris på Samplan, ikke minst som en fin møtearena mellom engasjerte og dyktige planleggere og praktikere, og vi akademikere. Mitt møte med 20/21-kullet på åpningsdagen ble en ny bekreftelse på hvor viktig Samplan er, det at så mange skal være sammen i mange dager for å arbeide med det fascinerende temaet samfunnsplanlegging, sier Aksel Hagen, førsteamanuensis fra Høgskolen i Innlandet. Han startet årets Samplan med forelesning om planlegging og politikk.

Samplan består av til sammen seks uker med samlinger som foregår på forskjellige steder i landet. Første uke er på Lillehammer, den neste på Gran, før Bergen venter i november, Trondheim i mars neste år og Tromsø i mai. Deretter skal deltakerne ut i feltarbeid i ulike kommuner før den siste samlingen finner sted nordpå.

- At deltakerne kommer fra ulike forvaltningsnivåer og er samlet samlet såpass lenge, gjør at de blir godt kjent og kan knytte brede nettverk. At vi er på ulike steder og kan bruke eksempler og befaringer i ulike deler av landet er også noe av Samplans styrke, sier kursleder Eva Fængsrud fra KS.