Den første samlingen for dette kullet fant sted 6.-7. november på Lillestrøm. Der var hovedtemaene:

  • Det kommunale plansystemet
  • Ny valgperiode
  • Kommunal planstrategi og planprogrammet for kommuneplanprosessen
  • Planlegging i praksis, fra samfunnsdel til handlingsdel med økonomiplan
  • Arealplanlegging og kommuneplanens arealdel
  • Utbyggingspolitikk og utbyggingsavtaler

I tillegg var det foredrag med eksempler på byutvikling i Lillestrøm, areal- og transportstrategi og regionalt samarbeid.

Alle presentasjonene fra samlingen finner du på lenken nedenfor.

Lenkeblokk Icon Se alle innleggene fra samlingen på Lillestrøm