Program

Rådmann Astrid Eidsvik, Ålesund kommune
«Velkommen til Ålesund. Utfordringer her»

Direktør for interessepolitikk Helge Eide, KS
«Kommunalt plan- og utviklingsarbeid, interessepolitiske utfordringer»

Kommunaldirektør Maren Hersleth Holsen, Indre Østfold kommune
«Fra områderegulering til bruk av kommunale investeringer som drivkraft i by- og stedsutvikling»

Professor Morten Øgard, Universitetet i Agder/ UC Berkeley
«Styringsutfordringer og utviklingstrekk i offentlig sektor» (del 1)
«Styringsutfordringer og utviklingstrekk i offentlig sektor» (del II)

Advokat og dosent i juridiske fag Steinar Taubøll, NMBU
«Kommunenes ansvar for klimatilpasning»

Utredningsleder Hilde Bakken Johansen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
«Mer digitale planprosesser i kommunen»

Rådmann Astrid Eidsvik, Ålesund kommune
«FNs Framtidslab i Ålesund- U4SSC ( United for smart and sustainable city) –partnerskap for bærekraft»