Program

Avdelingsdirektør Torild Fagerbekk, Samferdsel, plan og miljø, KS
«Velkommen til Samplan for rådmenn»

Seniorplanlegger Erik Plathe, Asplan Viak
«Det kommunale plansystemet»
«Ny valgperiode – kommunal planstrategi og planprogrammet for kommuneplanprosessen»
«Fra samfunnsdel til økonomiplan»
«Utbyggingspolitikk og utbyggingsavtaler»

Kommunaldirektør teknisk sektor Grethe Salvesvold, Skedsmo kommune
«Byutvikling i Lillestrøm»

Rådgiver Jan Martin Ståvi, Asplan Viak
«Arealplanlegging og kommuneplanens arealdel»