Sende da en epost til eva.faengsrud@ks.no. Mer kontaktinformasjon under artikkelen.

Samplan er etter- og videreutdanning for samfunnsplanlegging og er rettet mot deg som har plan- og utviklingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, statsforvalter, departementer, direktorater og statlige etater. Private planleggere og folkevalgte kan også søke.  Deltakerne kan ta en valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som del av mastergrad i samfunnsplanlegging. 

For mer informasjon om Samplan 2021-2022