Regjeringen varslet i april at nye søknader om vindkraft på land skal behandles om vertskommunen ønsker det.

Konsesjonsbehandlingen skal tilfredsstille de varslede endringene som Stortinget sluttet seg til i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om vindkraft på land i 2020.

Tid: 14. juni 2022 kl. 12.00 - 14.00

Sted: Dokkveien 1, Oslo (Aker Brygge)

Lenkeblokk Icon Gå direkte til påmelding

Program:

12.00: Velkommen ved arrangørene

12.05: Dette er systemet for konsesjonsbehandling av ny vindkraft på land

Innledning ved Svein Grotli Skogen, NVE
Spørsmål fra salen 

12.45: De viktigste nyhetene i det oppdatert kunnskapsgrunnlaget om vindkraftens påvirkning på miljø og samfunnet

Innledning ved Knut Simensen, Miljødirektoratet
Spørsmål fra salen 

13.20: Slik vurderer vindkraftkommunene dagens ordning

Innledning ved Stein Erik Stinessen, sekretariatet til Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner
Spørsmål fra salen 

13.35: Avsluttende kommentarer fra arrangørene 

14.00: Slutt