Bærekraftig og klimatilpasset byutvikling er krevende. Byene kan ikke ekspandere inn i ubebygde grønne områder og de må utformes på nye måter. Fortetting kan bidra til vekst i eiendoms- og boligpriser. Dette kan igjen føre til økte forskjeller mellom «rike» og «fattige» bydeler når det gjelder kvalitet i det fysiske miljø, mobilitet, tilgjengelighet til offentlige og private tjenester og velferd for øvrig.

ECTP-CEU – European Council of Spatial Planners representerer by- og regionalplanleggere i Europa og har generalforsamling i Bergen 14. mai.

Dagen før, 13. mai fra kl. 13, arrangerer de konferansen "Urban strategies, climate change and social equity" - med blant annet Bergen som eksempel.

Konferansen er åpen for alle interesserte og holdes på Høgskulen på Vestlandet. 

Lenkeblokk Icon Program og lenke til direktesending