Flere presentasjoner kan komme til etter hvert.

Programmet finner du her.

Professor Terje Skjeggedal, NTNU Moro med planteori
«Prateplanleggingens triumf og tragedie»

Statssekretær Lars Jacob Hiim, KMD
«Regjeringens forventninger til planleggingen»

Forsker Gro Sandkjær Hanssen, OsloMET 
«En lov for vår tid?»

Professor Ola Bettum, NMBU
«Moderne samfunnsplanlegging – byråkratienes rituale eller samfunnsaktørenes strategi?»

Parallellseminarer:

1. Ny kommunestyreperiode og rullering av planer og styringsdokument
seniorplanlegger Erik Plathe, Asplan Viak AS og seniorplanlegger May-Britt Hernes, Asplan Viak AS

Rådgiver Magnus Campell, Færder kommune

Kommuneplanlegger Gudrun Hyrve, Skjåk kommune

2) Klimatilpasning og overvannshåndtering i arealplanleggingen

Fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune
«Kommunedelplan for overvann»

Overingeniør Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune
«Arbeidet med overvannshåndtering i Fredrikstad»

 Seniorrådgiver Rune Bratlie, NVE
«Flomveier fra praksis til plan»

3) Barn og unge i planleggingen
Forsker Gro Sandkjær Hanssen, OsloMET
«Hvordan ivaretas hensynet til barn og unge i planlegging etter plan-og bygningsloven?»

Rådgiver Christine Stene, Østfold fylkeskommune
«Barn og unge – erfaringer fra Østfold fylkeskommune»

 4) Hvordan planlegge god samhandling mellom kommunen og frivilligheten

Seniorrådgiver Anne Irene Myhr, Distriktssenteret
«Livskraftige lokalsamfunn – tilfeldig og planlagt? Fem gode grunner for innbyggermedvirkning»

Frivillighetskoordinator Eva Eyjolfsdottir, Karmøy kommune
«Hvordan involvering fra frivilligheten øker stedsattraktiviteten til Karmøy»

Kommunaldirektør Maren Hersleth Holsen, Eidsberg kommune
«Indre Østfold kommune er under planlegging. Hva vil en med frivilligheten i stedsutvikling og planarbeid?»

5) Ta i bruk landskapet!
Seniorrådgiver Oscar Puschman, NIBIO
«Tilbakeblikk på norske landskap»

Rådgiver Lars Ole Klavestad, Østfold fylkeskommune
«Erfaringer frå arbeidet med Kulturhistoriske landskap av nasjonale interesse»

Spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO
«Framtidas utfordringar og potensial for norske landskap i endring»

 6) Partnerskapsarbeid innen næringsutvikling
Prosjektleder Trine Moe, Østfold fylkeskommune
«Partnerskapsarbeid innen næringsutvikling i Østfold»

 7) Det akademiske kvarter
Planlegger Andreas Pippidis Lorentzen, COWI
«Hvordan kan tredimensjonale reguleringsplaner hjelpe planleggere til å lage et bedre samfunn»

Stipendiat Anja Kristin Standal, NMBU
«Korleis vi utviklar byens minste bestanddelar - grensa mellom privat bygging og offentleg rom»

Professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda
«Alle skal med - eller må dei, bør dei og kan dei det?»

Rådmann Andreas Christian Nørve, Vanylven kommune
«Planlegging, styring og digitalisering»

Forsker Elisabeth Angell, Uni Research Rokkansenteret
«Nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutvikling – Egnet for både små og store byer?»

Rådgiver Gry Rustad Pettersen, Bypakke Nedre Glomma
«Færre biler i byen – og flere mennesker!»

Seniorforsker Guri Mette Vestby, OsloMet
«Levende lokaler - fra sentrumsdød til sentrumsglød»

Førsteamanuensis Aksel Hagen, Høgskolen i Innlandet
«Plan og politikk - Hvordan få administrasjon og politikere til å spille på samme lag?»

Førsteamanuensis og filosof Øyvind Kvalnes, BI Handelshøyskolen
«Best på feil»