Programmet starter allerede lørdag 28. mars med studietur til Vardø. Søndag besøker vi blant annet Varangerbotn før vi mandag er tilbake i Kirkenes hvor FNs bærekraftsmål går som en rød tråd gjennom hele programmet.

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned hele programmet

Nylig vedtatt dokument for «Nasjonale forventninger for regional og kommunal planlegging 2019-2023» gir tydelige signaler om at FNs bærekraftsmål blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Den røde tråden i konferanseprogrammet er: Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner følge opp forventningen om å legge til grunn bærekraftsmålene i planleggingen?

Kommuneplankonferansen 2020 har et program som er faglig variert, interessant og aktuelt, uavhengig av hvordan du er engasjert i samfunnsplanlegging, og om du kommer fra offentlig, privat eller ideell sektor. Konferansen er åpen for alle.

For 2020 er deltakeravgiften for selve konferansen kr. 3500,- (inkludert merverdiavgift) for medlemmer og kr. 4750,- (inkludert merverdiavgift) for ikke-medlemmer. Det er egne priser for helgeprogrammet. I tillegg kommer kostnader for transport og hotell. Detaljer om dette finner du i påmeldingsløsningen.

Lenkeblokk Icon Påmelding og mer informasjon