FKP kommer tilbake med ny informasjon så snart det foreligger et alternativt tidspunkt for konferansen.