Vi må heie ekstra på de kommunene som går foran. Det har Stavanger og Haram gjort.
Gunn Marit Helgesen

KS og NHO samarbeider om å løfte fram gode eksempler på hvordan kommuner og lokalt næringsliv kan jobbe sammen for vellykket næringsutvikling. Hovedmålet med initiativet er å skape en positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv.

-  Vi vil med denne prisen fremheve kommuner som har gjort mer enn det er grunn til å forvente ut fra forutsetninger om lokalisering, størrelse og næringsgrunnlag, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Stavanger kommune og Haram kommune har vist oss hvordan godt lokalt samarbeid fører til muligheter og synergier for nærings- og samfunnsutvikling som andre kommuner kan lære av.

Også kommunalminister Monica Mæland kastet glans over prisutdelingen. Hun trakk frem næringslivet som en viktig garantist for lokaldemokratiet ved at bedriftene skaper jobber og verdier og dermed sikrer den norske velferden. Hun la vekt på at det er mye å hente for kommuner som legger til rette for god næringsutvikling. 

Lenkeblokk Icon Opptak fra prisutdelingen legges ut her så snart det er klart.

Om Stavanger kommune sier juryen:

Kommunen har vist en slagkraftig evne til å snu seg når næringslivet opplever dramatiske endringer. De har inntatt en proaktiv rolle for å tilpasse virkemidler og løse utfordringer sammen med næringslivet. Resultatene lar heller ikke vente lenge på seg. Et tidligere svært oljeavhengig næringsliv er i ferd med å transformeres til nye forretningsmuligheter også i internasjonal sammenheng. Det viser seg ikke minst når Stavanger kobler byutvikling og næringsutvikling gjennom sin systematiske og kraftfulle satsing på smartby-arbeid. For eksempel gjennom Horizon2020-prosjektet Triangulum og Nordic Edge Expo som nå knoppskytes til Beijing og Washington. Kommunen er nytenkende og utviklingsorientert og blant foregangskommunene i bruk av innovative offentlige anskaffelser som metode for samfunns- og næringsutvikling.

Om Haram kommune sier juryen:

Kommunen har jobbet offensivt, systematisk og målrettet med næringsutvikling gjennom 25 år, og trukket næringslivet inn i kommunens strategiarbeid helt siden 90-tallet. Dette har resultert i en modell for samarbeid mellom kommunen, utdanningsaktører og næringslivet som har resultert i så stor tillit at samarbeidet har overlevd skiftende konjunkturer og økende inntreden av internasjonalt eierskap i det lokale næringslivet. Det er blant annet utarbeidet partnerskapsavtaler mellom skolene og bedriftene for å sikre relevant utdanningstilbud for lokalt nærings- og arbeidsliv og bruk av lærlinger som lærekrefter i skolene. Kommunen blir fra 1. januar 2020 en del av langt større nye Ålesund kommune. I sammenslåingsprosessen er det vedtatt at Haram-modellen for næringsutvikling skal legges til grunn for næringssamarbeidet i den nye storkommunen.

De andre finalistene blant de nominerte var Rauma, Sande, Ringsaker og Arendal. Du kan lese mer om finalistene her.